Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:oelde_lette_hoefe

zurück zu : [Lette]

Hausstätten- und Höfeliste Lette

Haus-Nr. Gründungsname (Rufnamen) weitere Namen heutige Adresse Geo-Daten
1 Nepper Namen… , 59302 OeldeLink
2 Küsterei Lette , 59302 OeldeLink
3 Kramer , 59302 OeldeLink
4 Schulten mit Pfarrhof , 59302 OeldeLink
5 Mense , 59302 OeldeLink
6 Frank , 59302 OeldeLink
7 Populoh , 59302 OeldeLink
8 Sträker , 59302 OeldeLink
9 Kersting , 59302 OeldeLink
10 Lübke Tyckling , 59302 OeldeLink
11 Engelberts , 59302 OeldeLink
12 Dreischkämper , 59302 OeldeLink
13 Kösterherm , 59302 OeldeLink
14 Hölscher , 59302 OeldeLink
15 Franke , 59302 OeldeLink
16 Dieckhoff , 59302 OeldeLink
17 Populoh , 59302 OeldeLink
18 Manefeld , 59302 OeldeLink
19 Maibeck , 59302 OeldeLink
20 Cammerhermann , 59302 OeldeLink
21 Cordes , 59302 OeldeLink
22 Stuckstedte , 59302 OeldeLink
23 Bodde , 59302 OeldeLink
24 Franzpötter , 59302 OeldeLink
25 Tewes , 59302 OeldeLink
26 Lütke Reckmann , 59302 OeldeLink
27 Lechteck , 59302 OeldeLink
28 Piepervogt , 59302 OeldeLink
29 Kokemper , 59302 OeldeLink
30 Wallmeyer , 59302 OeldeLink
31 Linneweber , 59302 OeldeLink
32 Predeick , 59302 OeldeLink
33 Zumbusch , 59302 OeldeLink
34 Bodde , 59302 OeldeLink
35 Kobrink , 59302 OeldeLink
36 Wittke , 59302 OeldeLink
37 Rullhelm , 59302 OeldeLink
38 Wulfheide , 59302 OeldeLink
39 Vehrenkämper , 59302 OeldeLink
40 Koch , 59302 OeldeLink
41 Mense , 59302 OeldeLink
42 Strathmann , 59302 OeldeLink
43 Populoh , 59302 OeldeLink
44 Rembrink , 59302 OeldeLink
45 Lutke Coßmann , 59302 OeldeLink
46 Scharpenberg , 59302 OeldeLink
47 Stohldreyer , 59302 OeldeLink
48 Maibeck , 59302 OeldeLink
49 Reckmann , 59302 OeldeLink
50 Manefeld , 59302 OeldeLink
51 Flaskamp , 59302 OeldeLink
52 Meintrup , 59302 OeldeLink
53 Steppler , 59302 OeldeLink
54 Schüttkemper , 59302 OeldeLink
55 Wittelmann , 59302 OeldeLink
56 Fatzkämper , 59302 OeldeLink
57 Vehrenstuckstedde , 59302 OeldeLink
58 Schütte , 59302 OeldeLink
59 Große Coßmann , 59302 OeldeLink
60 Ostarp , 59302 OeldeLink
61 Menke , 59302 OeldeLink
62 Grünnewig , 59302 OeldeLink
63 Backmann , 59302 OeldeLink
64 Schwietert , 59302 OeldeLink
65 Deitert , 59302 OeldeLink
66 Heitplätzer , 59302 OeldeLink
67 Populoh , 59302 OeldeLink
68 Koch , 59302 OeldeLink
69 Lohmeyer , 59302 OeldeLink
70 Heiker , 59302 OeldeLink
71 Wiesbrock , 59302 OeldeLink
72 Westarp , 59302 OeldeLink
73 Recklingloh , 59302 OeldeLink
74 Heumann , 59302 OeldeLink
75 Keiser , 59302 OeldeLink
76 Mukkermann , 59302 OeldeLink
77 Arens , 59302 OeldeLink
78 Juette , 59302 OeldeLink
79 Cord in der Sewisch , 59302 OeldeLink
80 Erlemann , 59302 OeldeLink
81 Borgmann , 59302 OeldeLink
82 Kobrink , 59302 OeldeLink
83 Heiker , 59302 OeldeLink
84 Caasmann , 59302 OeldeLink
85 Wallkamp , 59302 OeldeLink
86 Düre , 59302 OeldeLink
87 Rödenbusch , 59302 OeldeLink
88 Bunte , 59302 OeldeLink
89 Kohlstette , 59302 OeldeLink
90 Hülshorst , 59302 OeldeLink
91 Mersmann , 59302 OeldeLink
92 Mathmann , 59302 OeldeLink
93 Reminghorst , 59302 OeldeLink
94 Mathmann , 59302 OeldeLink
95 Haver , 59302 OeldeLink
96 Hülshorst , 59302 OeldeLink
97 Horstkötter , 59302 OeldeLink
98 Hombrink , 59302 OeldeLink
99 Claas , 59302 OeldeLink
100 Scheller , 59302 OeldeLink
101 Greshoff , 59302 OeldeLink
102 Hülshorst , 59302 OeldeLink
103 Spielhoff , 59302 OeldeLink
104 Schmalbrock , 59302 OeldeLink
105 Valenbredder , 59302 OeldeLink
106 Kohlkämper , 59302 OeldeLink
107 Feldhaus , 59302 OeldeLink
108 Kohlstette , 59302 OeldeLink

zurück zu : [Lette]

wiki/oelde_lette_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/07 14:08 von michael

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki